A9: 85


(Rubrik:) Lunda sockn.
 


A.        Sandh wyken 1 chrone torp
B.        Vtsädhe det ehna åhret                3 1/4 tunna
C.        Det andra åhret                           3 tunnor
D.        Starr ehngh till                             16 las
            Skogh, mulebethe och fijskie watn till nödtorften.

(Karttext:)

Starr eng.
Halm siön.
Sand jord
Sqwaller bools ägor
Scala ulnarum.