A9: 86-87


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.      Lunda sockn.
 


A.        Öszby 3 hemman
1.         Det förste Danwijckz hemman     8 öres land
B.        Vtsade1 det ehna åhret                7 1/5 tunn
C.        Det andra åhret                           7 tunnor
D.        Veed torpet                                2 1/2 tunna
E.         Engh till                                      17 las
F.         En engehage till                            8 las

2.         Det andra skattehemman             17 1/2 öres land
            Vtsade2 det ehna åhret                15 3/4 tunna
            Det andra åhret                           14 7/8 tunna
H.        Veed torpet                                2 1/2 tunna
            Ehngh till                                     36 las
J.          En enges haga till                        12 las

3.         Det tridie skatte jordh3               6 öres land
            Vtsäde det ehna åhret                  5 1/3 tunna
            Det andra åhret                           5 tunnor
            Ehngh till                                     12 las
L.         Engehage till                                4 las

            J samme by ligger en vt jord         8 1/2 öres land
            Vtsäde det ehna åhret                  7 5/8 tunna
            Det andra åhret                           7 1/8 tunna
            Ehngh till                                     18 las

            Skogh, mulebethe och fiskewatn till nöd torften.

G.         Den första i vreten                       1/2 tunna
K.         Den andra i vreten                      1 1/2 tunna
M.        Den tridie vid torpe vt[t]sädhe     2 1/4 tunna
                   Summan 79 tunlandh
                   39 1/2 öres landh.

(Karttext:)

Ling siön.
Små starr
Lind
Grundiord
Leer mylla
Leer mylla
Suag åker
Starr
Lindh
Lind
Små starr
Små starr
Suag åker
Scala ulnarum.                              
1 D.v.s. Vtsäde
2 D.v.s. Vtsäde
3 skatte jordh korrigerat från skatte vt jordh ms
4 Summan 79 tunlandh och 39 1/2 öres landh troligen skrivet av annan hand