A9: 88


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.
 


A.        Sqwaller bolet 1 chrone torp
B.        Vtsade1 det ehna åhret                7 1/2 tunn
C.        Det andra åhret                           6 tunnor
D.        Ehngh till                                    34 las
            Skogh, mulebete och fiskewatn till nödtorften

(Karttext:)

Sand wyks ägor.
Små starr
Sand jord.
Små starr.
Scala ulnarum.