A9: 89


(Rubrik:) Lunda sochn.
 

             Notarum Explicatio

A.        Nårby 1 frelßeheman                10 örß land          
B.        Vtsädhe det ena åhret               11 1/4 tunna 
C.        Det andra åhret                        10 5/8 tunnor
D.        J vreten                                     1 1/4 tunna
E.         Starr höö till                             50 laß

            Här inne ähr een skatte vtiordh
                                                            6 örß land
            Vtsädhe det ena åhret               7 3/4 tunnor
            Det andra åhret                        6 3/8 tunnor
D.        J vreeten                                   3/4 tunnor
            Starr eng till                              30 laß

            Jngen skog eller mule[e]bethe

            NB. Dhet berattas1 här till lyda en
                      skogz fiäll2

(Karttext:)

Härstad ägor
Starr
Små starr
Leer mylla
Eeka ägor
Små starr
Lingz ägor
Suag iord
Grund iord
Lermylla
Lilla Söderby ägor
Leer mylla
Morby3 ägor
Scala ulnarum.

1 D.v.s. berättas
2 Nota bene-anmärkningen tillskriven av annan hand
3 D.v.s. Mörby?