A9: 9

Täby sockn

Näsby                  fol. 10
Åfwa och Yterby  fol. 12
Åkerby                 fol. 13
Libby                    fol. 14
Gribby                  fol. 15
Lötinge                 fol. 16
Arninge                 fol. 17
Löfsätra                fol. 19
Arnigztorp             fol. 20
Enesta                   fol. 21
Tibbela                  fol. 22
Tibbela Nääß        fol. 23
Rydz prästegård    fol. 241
Eka                       fol. 24
Kulla                     fol. 24

1 Härefter tillagt i Ryd sockn, troligen av annan hand