A9: 90-91


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.        Lunda sochn.
 

          Notarum Explicatio

A.        Eeka                  3 heman.
1.         Skatteheman                   14 örß land 
B.        Vtsädhe det ena åhret      18 1/2 tunna
C.        Det andra åhret               18 tunnor
H.        Aff den åkren som ähr noterat med H.
                                                   7 tunnor
D.        Eng till                             40 laß
            Een squalta gåår höst och wåår

2.         Skatteheman                   10 örß land
            Vtsädhe det ena åhret      13 1/4 tunna  
            Det andra åhret               13 tunnor
            Af den åkren som år1 noterad med H    5 tunnor
            Eng till                             30 laß

3.         Skatteheman ähr lijka i örtaal
            och ägor med den andra.
E.         Vid torpet vtsäde            1 tunna
F.         Aff linden ibidem höö till  2 laß

            Skog och mule[e]beet till nödtorfthen

(Karttext:)

Härrsta ägor
Sand iord
Sand mylla
Sand mylla
Lind
Lind
Små starr
Sandmylla
Sand mylla
Norby ägor
Sandiord
Hård vald
Sandmylla
Sand iord
Lilla Söderby ägor
Lind.
Lind
Scala ulnarum.     1 D.v.s. är.