A9: 94-95


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.        Skiefftuna sochn.
 

          Notarum Explicatio

A.        Ling                  2 heman.
1.         Skatte heman                   9 örßland 6 penningland 
B.        Vtsädhe det ena åhret       15 3/6 tunnor
C.        Det andra åhret lijka
D.        J vreterna                         1 1/2 tunna
E.        Vid torpet vtsädhe            3 3/16 tunnor
F.        Eng till                              26 laß

2.         Skatteheman                    9 örß land
            Vtsädhe det ena åhret      14 13/16 tunnor
            Det andra åhret lijka
G.        J vreterna                         1 1/2 tunna
E.        Vid torpet                         2 13/16 tunnor
            Eng till                             24 laß

Skog, muleebeet och fijskevatn till nödtorften.

(Karttext:)

Sand mylla
Sand mylla
Grund iord
Grunjord
Små starr
Kalfhaga
Små starr
Starr
Lingz siön
Scala ulnarum.