A9: 96


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.
 

          Notarum Explicatio

A.        Örby                          2 heman.
1.         Skatteheman                  17 örß land
B.         Vtsädhe det ena åhret        18 1/16 tunna
C.         Det andra åhret                 17 tunnor
D.         Eng till                               45 laß
E.         Vid torpet vtsäde huart åhr 1 1/4 tunna

2.          Skatteheman                 15 örßland
             Vtsädhe det ena åhret        15 15/16 tunnor
             Det andra åhret                 15 tunnor
             Eng till                               37 laß
F.         J vreten vid torpet               2 tunnor

             Skog till ved och gertzl, mulebethe
             till nödtorfthen.

(Karttext:)

Suag iord
Sand mylla
Härstad ägor
Sand mylla.
Suag åker
Sand mylla
Hård vald
Sand mylla
Sand mylla
Sand mylla.
Kalf täppa
Små starr
Små starr.