A9: 97


(Rubrik:) Skiefftuna sochn.
 

          Notarum Explicatio

A.         Lättestad ett skatteheman   8 örß land
B.         Vtsädhe det ena åhret        15 1/2 tunna
C.         Det andra åhret                 15 tunnor
D.         Eng vid byn till                   25 laß
E..         J vreten vtsädhe                6 tunnor
F.          Eng vid vreten till              10 laß

G.         Een skattevtjord till Härrestad
             huilken ähr specificerad fol. 98.

             Skog till ved och gertzl, mulebeet till
             nödtorfthen.

(Karttext:)

Suagiord
Suagiord
Suagiord
Hårdvald
Leer mylla
Leer mylla.
Suag iord
Hård vald
Waasa ägor
Scala ulnarum.