A9: 98-99


(Rubrik:) Semminghundratz häradt.        Skiefftuna sochn.
 

          Notarum Explicatio

A.         Härrestad        3 heman.
1.          Skatteheman                     12 1/3 örß land   
B.         Vtsädhe det ena åhret        20 3/4 tunnor
C.         Det andra åhret                 17 3/4 tunnor
D.         Eng till                               57 laß

             Till detta hemanet ähr een skattevtjord   3 örß land
             huilken ähr belägin vid Lättestad och
             ähr noterat med G folio 97.
             Vtsädhe det ena åhret        5 1/4 tunna
             Det andra åhret                 4 1/4 tunna

2.          Skatteheman    7 öreß land
             Vtsädhe det ena åhret        11 13/16 tunnor
             Det andra åhret                 10 1/16 tunnor
             Eng till                               32 laß

3.          Frelseheman                      5 örß land
             Vtsädhe det ena åhret        8 7/16 tunnor
             Det andra åhret                 7 3/16 tunnor
             Eng till                               23 laß

             Lijthet skog och mulebeete.

(Karttext:)

Suag jord
Suag iord
Leeriord
Wååsa ägor
Suag iord
Sand mylla
Örby ägor
Sand mylla
Sand mylla
Små starr
Eka ägor
Små starr
Norby ägor
Scala ulnarum.