A9: Register


                    REGISTER

Öfwer denna booken A9 som giordes anno 1700 den 20 november.


Skiepzlager                                        Socknar                                            Bya nampn                                                                    Folio       Hemmanens naturer

Dannerydz skiepslag                           Solna sockn                                      Frösunda                                                                          5              Skatte 1, frälse 1
                                                                                                                   Nederjärfwa                                                                     7             Crono 2
                                                                                                                   Österjärfwa                                                                      3   
                                                                                                                   Solna præstegård                                                              4

                                                          Täby sockn.                                      Arninge                                                                            17            Skatte 2, frälse 2
                                                                                                                   Arninge torp                                                                     20            Torp
                                                                                                                   Åfwa                                                                                12            Skatte 1
                                                                                                                   Åkerby                                                                             13            Skatte 1
                                                                                                                   Eeka                                                                                   241           Frälse 2
                                                                                                                   Enestad                                                                             21            Skatte 1
                                                                                                                   Gribby                                                                              15             Skatte 1, frälse 1, crono 1
                                                                                                                     Kulla                                                                                          242           Frälse 1
                                                                                                                     Libby                                                                                         14             Skatte 1, frälse 1
                                                                                                                     Löfsättra                                                                                    19             Skatte 2
                                                                                                                     Lötinge                                                                                      16             Skatte 1
                                                                                                                     Näsby                                                                                       10
                                                                                                                     Tibbla                                                                                        22             Skatte 1, frälse 1
                                                                                                                     Tibbla Nääs                                                                               23
                                                                                                                     Ytterby                                                                                      12             Skatte 1

                                                             Rydh sockn                                      Ubby eller Ryds prästegårdh                                                       24
                                                                                                                     Eka                                                                                            24

Sämminghundratz skeppslag                                                                          Kulla                                                                                          24
                                                             Skånella sockn                                 Biörnwallen, torp till Kiussinge                                                    36             Torp
                                                                                                                    
Dahl                                                                                           31             Torp                                                                                                                                                          Ekeby                                                                                        27             Crono 7
                                                                                                                     Kimstad och deß torp                                                                35             Skatte 2
                                                                                                                     Kiusinge och deß torp                                                                36             Skatte 1, crono 1
                                                                                                                     Sälna                                                                                         36             Frälse 6, crono 1, Danviks 1
                                                                                                                     Skalmsta                                                                                   28              Frälse 2, crono 1                                                                                                                                         Skånellaby                                                                                 27
                                                                                                                     Skånala holm een kongs engh                                                30
                                                                                                                     Skånela prästgård och kyrckia samt                                           31 
                                                                                                                     klockare gård
                                                                                                                     Steensta och deß torp                                                                32              Skatte 1
                                                                                                                     Tadom                                                                                       29             Skatte 2
                                                                                                                     Tiustad                                                                                      33              Crono 4


Härader                                                 Socknar                                           Byar                                                                                          Folio

Sämminghundratz härad                          Marckims sockn                              Artinge torg till Wreta                                                                 53            Torp
                                                                                                                     Bergby                                                                                       55            Skatte 1
                                                                                                                     Husby                                                                                        46            Skatte 1, frälse 2
                                                                                                                     Husby                                                                                        43
                                                                                                                     Hybbelholm                                                                               40             Skatte 1
                                                                                                                     Leena                                                                                        48             Frälse 1, crono 1
                                                                                                                     Lundby                                                                                      38             Skatte 3, frälse 1                                                                                                                                         Marckims præstegård                                                                44
                                                                                                                     Marckims kyrckia                                                                      55
                                                                                                                     Örsta                                                                                         49
                                                                                                                     Örsta torp                                                                                  52             Torp
                                                                                                                    
Sackstad                                                                                    45             Crono 1
                                                                                                                     Snåttesta                                                                                    51             Danviks 2
                                                                                                                     Wiwellsa                                                                                    41             Skatte 1
                                                                                                                     Wreta                                                                                        53             Skatte 1

                                                              Årckesta sockn                               Årckesta kyrckia                                                                        58
                                                                                                                     Borsta                                                                                        58
                                                                                                                     Finnberga                                                                                   63             Skatte 1
                                                                                                                     Lundby                                                                                      61             Skatte 2
                                                                                                                     Wastuna                                                                                    60             Skatte 1, frälse 1
                                                                                                                     Yttergala                                                                                    58
                                                                                                                     Orkstad                                                                                     58

                                                              Fröszunda sockn                             Åttersta                                                                                      73             Skatte 1, frälse 1, academie 1                                                                                                                      Berg                                                                                           70
                                                                                                                     Byle                                                                                           72             Torp
                                                                                                                     Frössunda prästegård ock kyrckia                                              68
                                                                                                                     Löfstad                                                                                      69             Skatte 1, crono 3
                                                                                                                     Roostad                                                                                     75             Skatte 1, frälse 3
                                                                                                                     Skreffstad                                                                                  76             Skatte 1
                                                                                                                     Stolp Ekeby                                                                               67             Skatte 1
                                                                                                                     Wröda                                                                                      71             Skatte 1, frälse 2

                                                              Lunda sochn                                    Eka                                                                                           91             Skatte 3
                                                                                                                     Engeby                                                                                      80             Skatte 2
                                                                                                                     Lilla Söderby                                                                             84             Skatte 1
                                                                                                                     Lunda kiörkia                                                                            843


Härader                                            Sochnar                               Byar                                                                     Folio          Hemmans naturer

Semminghundra härad.                       Lunda sockn                        Mörby                                                                  81              Frälse 1, crono 1
                                                                                                     Norrby                                                                 89              Frälse 1
                                                                                                     Ösby                                                                    86              Skatte 2, Danviks 1                                                                                                                         Sandwijken                                                           85              Cronotorp
                                                                                                    
Sqwallerbolet                                                        88              Torp
                                                                                                     Stoora Söderby                                                    79               Skatte 2, frälse 1                                                                                                                          Trosta                                                                   82              Skatte 1, frälse 2

                                                         Skieftuna sochn                    Åkelsta                                                                 104            Skatte 1, academie 2
                                                                                                     Ånsta                                                                    119            Skatte 2, frälse 3                                                                                                                           Berby                                                                    111            Skatte 2, crono 1, academie 1
                                                                                                     Bussegården i Östad                                              115            Academie 1
                                                                                                     Espesta vtjordar                                                    105
                                                                                                     Fröby                                                                    117            Skatte 1
                                                                                                     Gottersta                                                               103            Skatte 3
                                                                                                     Gränby                                                                  109            Skattetorp
                                                                                                     Helgåby                                                                 112
                                                                                                     Herrestad                                                               99             Skatte 2, frälse 1
                                                                                                     Kiedbolet                                                               116           Skattetorp
                                                                                                     Kocksta                                                                 101           Skatte 1, academie 1                                                                                                                      Lättesta                                                                  97             Skatte 1, academie 1
                                                                                                     Lingh                                                                      94             Skatte 2
                                                                                                     Örby                                                                      96             Skatte 2
                                                                                                     Östad                                                                     115           Academie 1, frälse 1, skatte 1                                                                                                       Skieftuna kyrckia ock prästegård samt                    100
                                                                                                     klockaregård
                                                                                                     Skoby                                                                    113           Crono 1
                                                                                                     Slomsta                                                                  115           Skatte 1, frälse 1
                                                                                                     Surstad                                                                   107           Skatte 2, frälse 1
                                                                                                     Ultuna                                                                     120           Skatte 1, academie 2                                                                                                                     Walla                                                                      108           Skatte 2, frälse 1

                                                         Widebo sockn                      Botlöt                                                                     129           Torp
                                                                                                    
Bystad                                                                    126
                                                                                                     Krooksta                                                                122           Skatte 1, frälse 2, crono 1                                                                                                             Nibbla                                                                    124           Crono 2
                                                                                                     Rickeby                                                                  125           Frälse 1, crono 3
                                                                                                     Stoorbohlet                                                             128           Crono


Härader                                            Sochnar                               Byar                                                                     Folio          Hemmanetz naturer

Sämminghundra häradh.                    Widebo sochn                      Uppengie                                                               130
                                                                                                    Widebo prästegård ock kyrckia samt                      126
                                                                                                     klockaregård.

Siuhundratz härad                              Skiäderij sockn                    Biörnborg                                                              156             Cronotorp                                                                                                                                     Dagsgåle                                                               143             Skatte 5
                                                                                                     Frijhambra                                                            140              Skatte 2
                                                                                                     Gulunge                                                                 141             Skatte 2
                                                                                                     Gulunge torp                                                          144             Torp
                                                                                                     Kalle                                                                     136              Skatte
                                                                                                     Mälby                                                                   145             Skatte 2
                                                                                                     Norrkiäre                                                              153             Cronotorp
                                                                                                     Norrby                                                                  150             Skatte 2                                                                                                                                       Nylanda                                                                 146             Skatte 2
                                                                                                     Ösby                                                                     148             Skatte 2, frälse 1
                                                                                                     Östra Lädinge                                                        138             Skatte 4, frälse 1
                                                                                                     Simlunda                                                                154             Skatte 3
                                                                                                     Söderkiäre                                                             157             Cronotorp
                                                                                                     Ulfrijse                                                                   152             Cronotorp
                                                                                                    
Wester Lädinge                                                      134             Skatte 2, frälse 1
                                                                                                     Wester Synninge                                                     158             Crono 2
                                                                                                     Ygmundsby                                                            137             Skatte 1

                                                         Huusby sochn                       Öster Synninge                                                       164             Frälse 1, crono 1
                                                                                                     Walby                                                                    162             Skatte 2

                                                         Rödh sochn                           Gullbergby                                                             169             Skatte 1
                                                                                                      Hertzby                                                                  170             Frälse 1, crono 2
                                                                                                      Rijsby                                                                    168             Skatte 2, crono 1
                                                                                                      Röds kyrckia                                                         166
                                                                                                      Tyckesta                                                                166             Skatte 2, crono 2

                                                         Estare sochn                          Aalby                                                                    174              Torp
                                                                                                      Miöhlstaby                                                             178              Skatte                           
1 Eka och 24 överstruket ms
2 Kulla och 24 överstruket ms
3 Härefter överstruket Syrisholm ??? eng   94 ms