Bogesund:1


                Effter skreffne
                    hemman
    affmätte i Örby och Kinna sochn.

                Rättare gården i Kinna     folio    2

                      Örby sochn
                Brättingstorph                  folio    4
                Ryd                                 folio
                                                               } 5
                Stångary                          folio
                Kållared                          folio     6, 7