Bogesund:10


(Rubrik:) Marckz härad


Notarum Explicatio

Wijkslädt, hemman    1/2
            Räntar smör  <.> pund 
            Vtsäde                           5
                        Höö                        12
Eenßäde mull och
       sand jordh
Skoog till giärzle
och brännemarck
Mulebete godt.
         
(Karttext:)

Betes hage
Betes hage
Her möter Halandh, Wijkz ägor
Måsigh engh
Stag walz engh