Bogesund:100Notarum Explicatio

1.  Stora Brostorph          1
          Ränter smör       3 pund
                     brukat   3 1/5 
     Vtsäde {                        }     4 3/5
                     obrukat 1 2/5
                          Höö                          18


2.  Lilla Brostorph            1/2
          Ranter1 smör     <.> pund
       Vtsäde öde allz                    1 4/5
                          Höö                          4


Eenßäde mull, öhr och sugh
        jordh
Skough till timber,
giärzle och brännemarck
    Mulebete medelmåtigt.


(Karttext:)

Engh
Öde
Maa ängh
Liungh backe
Her möter Backens ägor j Brostorph
Liungh backe
Öde
Betes hage medh måßar och liung backer.
Liungh och hård wallz engh
Onyttigh måse
Liungh och hård wallz engh
Betes hage medh måßer och liung backar. 
1 D.v.s. Räntar