Bogesund:101Notarum Explicatio

1.  Stora Moghult, skatte      1
          Ränter smör       4 pund
                     brukat   3 4/5 
     Vtsäde {                        }     7
                     obrukat 3 1/5
                          Höö                          24


2.  Lilla Moghult, hemmen  1
          Ränter smör       2 pund
               Vtsäde                        2 4/5
                          Höö                          16


Eenßäde mull och öhr jordh
Skough till timber, giärzle
och brännemark nötorfftig
    Mulebete
        nötorfftigt


(Karttext:)

Öde
Öde
Öde
Öde
Betes hage
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Hårdh wallz engh medh eeke skough
Öde
Onyttigh måse
Öde
Öde
Hårdh wallz engh
Her möta Grälaboz egoor.
Hård wallz engh
Liungh och hård wallz engh
Betes hage med liungh
Onyttigh måse