Bogesund:102Notarum Explicatio

Grälaboo, hemmen          1/4
          Ränter smör       1 pund
               brukat   1 2/5 
Vtsäde {                       }           2 1/5
               obrukat  4/5
                          Höö                          7
Eenßäde mull och öhr jordh


Sturkvnga, hemmen        1/2
          Ränter smör       2 pund
               Vtsäde                        2 1/5
                          Höö                          10


Eenßäde mull och miäla jordh
Skough till timber, giärzle
och brännemarck
    Mulebete ringa.


(Karttext:)

Betes hage
Her möta Moghultz ägor
Onyttigh måse
Betes hage
Grälaboo
Öde
Öde
Liungh och hård wallz engh
Betes hage
Hårdh wallz engh medh biörk och eke busker
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Sturckvnga
Öde