Bogesund:104Notarum Explicatio

Grytåhs, hemmen             1/4
          Ränter smör       1 pund
               Vtsäde                        3 4/5
                          Höö                          12


Ellmhult, hemmen             1/2
          Ränter smör       2 pund
               brukat   2 1/2 
Vtsäde {                       } 3 3/10  3 3/10
               obrukat  4/5
                          Höö                          10


Eenßäde mull, miälla och
      sug jordh
Skoug till timber, giärzle
och brännemarck
     nötorfftigh
  Mulebete ringa.


(Karttext:)

Betes hage
Grytåhs
Sanck och tuffwigh hård wallz engh
Betes hage
Öde
Maa och tuffuig hård walz ängh
Betes hage
Ellmhult
Onyttig måße
Betes hage