Bogesund:106-107Notarum Explicatio                 tunnor  laaß  

Rydh, hemmen               1/4
          Ränter smör       <.> pund
                  Vtsäde                        2 4/5
                     Höö                                     8
Eenßäde mull och sand jordh
Quarn gångande hööst
       och wåår.

A ähr en ängh, ränter smör  6 ???
och hafuer af ålder warit
brukat vnder forbemältte1 hemman
för samma ränta, men nu hafuer
kyrkioherden tagit den till sin
tilldelningz stombn i Elefze,
der på blifuer höö                                      3

 
Brokared, hemmen          1/2
          Ränter smör       <.> pund
               brukat   1 4/5
Vtsäde {                       }              2 3/10
               obrukat 1/2
                          Höö                                8
Eenßäde mull, sand och öhr jord,
giärzle och brännemark nötorfftigh
        Mulebete medelmåtigt
Och fins jnga andra lägenheeter
       till förbemältta hemman.


Notarum Explicatio

Tåpperyd, hemman           <.>
          Ränter smör       3 pund
               brukat   1
Vtsäde {                       }              1 4/5
               obrukat 4/5
                     Höö                                     10
Eenßäde sand och mull jordh
Fiske watn godt.
Mulebete ringa och fins
jnga andra lägenheeter


Folckensred, hemmen       1/8
          Ränter smör       1/2 pund
                  Vtsäde                        4/5
                     Höö                                     4
Eenßäde mull och miäla jord
Gärzle och brännemark
       nötorfftigt
Mulebete medelmåtigt.


(Karttext:)

Rydh
Stenigh marck öffwer gången med liungh
Liungh och hård walz engh
Stenigh hård wallz engh
Liungh backe
Folckenred
Maa engh
Liungh mark
Maa engh
Betes hage med liungh
Betes hage
Liungh marck
Onyttigh måse
Liungh marck
Brokared
Hård wallz engh
Öde
Öde
Öde
Öde
Liungh och hårdh wallz engh
Tåpperyd
Öde
Liungh backar

1 D.v.s. förbemälta