Bogesund:108Notarum Explicatio

Stuffåhs, hammen1       <.>
          Ränter smör      <.> pund
          Vtsäde öde alz                   1 1/5
                     Höö                                 8
Eenßäde mull, sand och öhr jordh
       Skough till gärzle och
bränne marck notorfftig
och fins jnga andra lägenheeter
Quarn gångande hööst
       och wåår.


Gamblaryd, hammen1   <.>
          Ränter smör      1 pund
          Vtsäde                               1 2/5
                     Höö                                 4
Eenßäde sand och mull jordh
       Mulebete ringa
och finnes jnga andra
lägenheter till förbemälta
        hemman.
 

(Karttext:)

Betes hage
Stuffåhs
Masigh2 hård wallz engh
Onyttigh måse
Måsigh hård wallz engh med liungh
Betes hage
Gamblaryd
Betes marck
Liungh och måsigh hard walz engh
Liungh backe
Maa ängh
Eleffze ägor möta

1 D.v.s. hemman
2 D.v.s. Mossig