Bogesund:11


(Rubrik:) Grimmared sochn


Notarum Explicatio

Rijsabacka, hemman    1
            Räntar smör     4 pund 
                Vtsäde                       4 3/5
                        Höö                             8
Eenßäde mull och sand
            jordh.
Giärzle och brännemark
Mulebete godt.
         
(Ingen karttext.)