Bogesund:110-111Notarum Explicatio

Backa, hemmen    <.>
          Ränte<r> smör  4 1/2 pund
          Vtsäde                                3 4/5
                     Höö                                 12
Eenßäde mull och sand jordh
Fiske watn godt
Timber skogh nötorfftig
Ållenne skogh goder.
Mulebet ringa.


Notarum Explicatio

Skålleboo, hemmen   <.>
          Ränter smör    <.>
          Vtsäde                                                2 1/10
                     Höö                                                   8
Eenßäde mull och sand jordh
Fiske watn godt


1.  Skattegården i Humblered, hemman  1/2
                  Ränter smör    1 pund
                     brukat    3 1/10
     Vtsäde  {                                                 4 1/10
                     obrukat  1
                             Höö                                           8


2.  Cronogården ibidem, hemman  1/2
                  Ranter1 smör    2 pund
                     brukat    2 4/5
     Vtsäde  {                                                 3 4/5
                     obrukat  1
                             Höö                                           10


Humblegårdz stänge         300
Eenßäde mull och sand jordh
Tiäre skogh, timber skough
               nötorfftiger
Ållenne skough goder
Mulebete ringa


(Karttext:)

Betes hage medh booke skough
Betes hage
Betes hage medh gran och fure skough
Skållebo
Liungh, stenigh och tuffwigh hård wallz engh
Betes hage medh måßer
Hård walz engh medh engh och borcke skough2
Humbleredh
Stenigh betes marck
Ode3
Hård wallz engh med ekeskough
Öde
Öde
Backa
Öde
Öde
Betes marck

1 D.v.s. Räntar
2 D.v.s. björkskog?
3 D.v.s. Öde