Bogesund:114Notarum Explicatio

Östanbäck, hemmen     <.>
          Ränter smör    3 pund
                  Vtsäde                4 2/5
                       Höö                       8
Eenßäde sand, mull, miäla
        och öhr jordh
Ållen skoough goder
Mulebete ringa


Guckzboo, hemmen      1/4
          Ränter smör    1 pund
                  Vtsäde                1 4/5
                       Höö                       8
Eenßäde mull, öhr och sugh
                  jordh.
Ållen skoug goder.
    Mulebete ringa
och finß jnga andra lägenheeter


(Karttext:)

Liungh och hård wallz engh
Östanbäck
Liungh backe
Betes hage medh liungh
Guckzboo
Tuffwigh hård wallz engh
Betes hage
Onyttig måse