Bogesund:115Notarum Explicatio

                                               tunnor  laß
Hynarph, hemmen       1
          Ränter smör    2 pund
                brukat    4 4/5
Vtsäde {                           }     5 9/10
                obrukat  1 1/10 
                       Höö                             16
Eenßäde sand, mull och öhr jord
    Mulebete ringa.
Och fins allz jnga lägenheeter
medh skoog eller fiske
          watn

Quarn gångande hööst
       och wåår.

(Karttext:)

Quarn
Ma äng
Betes marck, doch några parkar som bärgias
Betes hage medh liungh och måßor
Onyttig måße
Ode1
Liungh och hård walz engh
Öde
Öde
Öde
Liungh backe

1 D.v.s. Öde