Bogesund:117


                Effter skreffne
                    hemman
        affmätte j Roasiö sochn

 
                Giöltebacka                  folio    118
                Quärnagiärde                folio  
                                                            } 119
                Ny gården                    folio