Bogesund:118


(Rubrik:) Kindz häradh


Notarum Explicatio

Giöltebacka, cronehemman       1/2
          Ränter smör                2 pund
                Vtsäde                                4 7/10
                       Höö                                       10


Nommer 2 ähr een skatte tompt
          Ränter smör                1 pund
                Vtsäde öde                          1/10
                       Höö                                       4


Eenßäde sand och mull jordh
Skough till timber gär[l]zle
och bränne marck.
       Mulebete godt.


(Karttext:)

Giöltebacka
Sanck tuffuigh engh
Liungh och hård wallz engh
Wänneboos ägor.