Bogesund:119


(Rubrik:) Roasiö sochn


Notarum Explicatio

Nygården, hemman       1/2
          Ränter smör      1 pund
                Vtsäde                      4 3/10
                       Höö                             12

Eenßäde sand och mull jordh
Fiske watn medelmåtigt
Skough till gärzle och
    bränne marck
       Mulebete godt.


Notarum Explicatio

Quarnagärdit                  1/4
          Ränter smör      1 pund
          Vtsäde                            2 3/5
                       Höö                             8
Eenßäde sand och moo jordh
Skough till giärzle och
    brännemarck nötorfftig
Mulebete godt.


(Karttext:)

Maa engh
Betes haga medh bärgh och gran skough
Quarna giärdit
Skön wallz ängh
Hård wallz engh
Hård wallz engh
Betes hage
Nygården
Maa och hård wallz engh
Betes hage medh liungh och bärgh