Bogesund:12


(Rubrik:) Marckz häradh


Notarum Explicatio

1. Lerpu, hemman        1/2
            Räntar smör     2 pund 
                Vtsäde                       4
                        Höö                            12


2. Stompnen, hemman  1
            Räntar smör     4 pund 
                Vtsäde                       2 4/5
                        Höö                            14


Eenßäde sand och mull jord1

         
(Ingen karttext.)

1 Härefter tre rader med till stora delar skadad text