Bogesund:125


(Rubrik:) Sexdrega sochn


Notarum Explicatio

Rompeboo, hemmen       1/2
          Ränter smör      <...>
                brukat   1
Vtsäde {                        }      1 4/5
                obrukat 4/5
                           Höö                     4
Eenßäde mull och sand jordh


Tånga, hemmen       1/2
          Ränter smör  3 pund
            Vtsäde                       3 9/10
                           Höö                     14
Eenßäde mull och suug jordh.
Sochne skough till timber
och gärzle nötorfftigh
Mulebete godt.


(Karttext:)

Liungh och tuffuigh engh
Öde
Öde
Öde
Öde
Stenigh liungh marck
Rompebo
Släthulta ägor möta
Hård wallz ängh
Onyttigh måße
Tuffuigh stag walz ängh
Hård wallz engh
Börckåßa ägor möta
Börkåßa ägor möta
Sanck tuffuig ängh
Tånga.