Bogesund:126


(Rubrik:) Kindz härad        Sexdrega sochn.


Notarum Explicatio

Billebärgh, hemmen       1/2
          Ränter smör     2 pund
                Vtsäde                    4 4/5
                           Höö                     16
Eenßäde mull och sand jord
Sochne skough till timber
och gärzle nötorfftig
    Mulebete medelmåtigt

(Karttext:)

Her möter Billebärgz byes ägor
Liungh åßer
Hård wallz
Kiällerydz ägor möta
Billebärgh engh
Hård walz engh
Betes hage medh liungh
Tuffuig engh
Ringestena ägor
Kålarpa ägor möta
Maa och skoon wallz1 engh
Detta ähr een vth engh

1 D.v.s. skönvalls