Bogesund:128-129


(Rubrik:) Kindz härad        Twärred sochn.


Notarum Explicatio

1.  Twärred, skatte hemman  1
          Ränter smör             6 pund
                Vtsäde alz                      11 2/5
                           Höö                              18
     Eenßäde suartmylla jordh


2.  Nybyggit ibidem, hemman 1/4
          Ränter smör             1 pund
                Vtsade1 alz                     2 1/10
                           Höö                              18
     Eenßäde suart mylla och
             öhr  jordh


     Till förbemälte hemman ähr
     fiske watn i Ahumen godt     
     Skough till gärzle och
     bränne marck nötorfftig
     Mulebete godt.


(Karttext:)

Tuffuigh stagh wallz engh

1 D.v.s. Utsäde