Bogesund:13


(Rubrik:) Grimmaredh sochn


                                                 Vtsäde   Höö
Notarum Explicatio               tunnor   laaß

Långaredh, hemmen     1
            Räntar smör     4 pund 
                Vtsäde                       8 4/5
                        Höö                                28
    Humblegårdz stänge 200
Quarn gångande hööst och wåår.
Eenßäde sand och suartmylla
                   jordh
Mulebete medelmåtigt

(Karttext:)

Sköön walz engh.