Bogesund:130


(Rubrik:) Kindz härad, Twärred sochn.


Notarum Explicatio

Fagrabärgh, hemmen  1
          Ränter smör        <.> pund
                Vtsäde                           3 2/5
                           Höö                             10
Eenßäde mull och miäla jordh
Skough till giärzle och
brännemarck nötorfftig
Mulebete godt.

(Karttext:)

Stagh wallz engh
Måsigh hård walz engh
Betes hage