Bogesund:131


                Effter skreffne
                    hemman
        affmätte j Marbäcka sochn

 
                Corppebol                       folio  132  
                Åhsen                              folio  133