Bogesund:132-133


(Rubrik:) Kindz häradh    Marbäcka sochn.


Notarum Explicatio

Corppeboll, hemmen  1
          Ränter smör        <.> pund
                Vtsäde                           6 1/10
                           Höö                              16
Eenßäde mull och stenigh jordh


Åhsen, hemmen      1/4
          Ränter smör        <.> pund
                Vtsäde                           1 9/10
                           Höö                              6
Eenßäde mull och sand jordh
Skough till timber giärzle
Suedie och brännemarck
        Mulebete godt.


(Karttext:)

Hård walz engh
Åhsen.
Betes hage
Stenigh hård walz engh
Kiärrabodz ägor.
Corppebol
Betes hage