Bogesund:135


                 Effterskreffne
                    hemman
        affmätte j Giälsta sochn

 
                Börsboo                          folio  136 
                Knölen                            folio  137