Bogesund:136


(Rubrik:) Kindz häradh


Notarum Explicatio

Börsboo, skatte hemmen  1
          Ränter smör        5 pund
                Vtsäde alz                     8 4/5
                           Höö                            26
Humblegårdz stänge      400

Quarn gångande hööst och wår.

Skough till timber, giärzle,
suedie och brännemark
     Mulebete godt.

(Karttext:)

Kiär och starbåtz engh
Onyttig måse
Betes hage
Måsigh hård wallz engh
Måsigh hård walz engh
Betes hage.
Börsboo
Sanck bärande engh
Hård waalz engh
Sanck bärande engh