Bogesund:137


(Rubrik:) Giälsta sochn.


Notarum Explicatio

Knölen, hemmen        1/4
          Ränter smör   1 pund
                Vtsäde                   2 1/2
                           Höö                     10
Eenßäde sanck mull jord
Skough till timber, giärzle,
suedie och brännemarck
     Mulebete godt.

(Karttext:)

Betes hage
Sanck kiär engh
Betes marck
Sanck engh
Stenigh marck.