Bogesund:14


(Rubrik:) Marckz häradh


Notarum Explicatio

1.    Wäägrydh, hemman     1/4
            Ränter smör    1 pund 
                Vtsäde                       2
                        Höö                            5


2.    Båtthen, hemmen         1/2
            Ränter smör    3 pund 
                       brukat   7/10  
       Vtsäde {                         }  2 9/10
                       obrukat 2 1/5
                        Höö                            10


Eenßäde mull och sand
           jordh.
Mulebete1


(Karttext:)

Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde
Öde

1 Härefter ett ord som är oläsligt p.g.a. skada i papperet