Bogesund:140


(Rubrik:) Kindz häradh


Notarum Explicatio

Låmbared, skatte hemman     1
          Ränter smör       <.> pund
                Vtsäde                         8 3/5
                           Höö                          25
Eenßäde sand, mull och
      öhre jordh.
Quarn gångande hööst och
          wåår.
Skough till giärzle och
bränne marck
   Mulebete medelmåtigt

(Karttext:)

Betes mark
Tuffuigh och måsigh hårdh waalz engh.
Tuffuigh ängh
Betes hage med gran och liungh
Låmbaredh
Quarn
Hårdh walz ängh