Bogesund:141


(Rubrik:) Ölzremma sochn


Notarum Explicatio

Linderum, hemmen     1
          Ränter smör       <.> pund
                Vtsäde                         5 1/5
                           Höö                          30
Humble gårdz stange1 400
Eenßäde mull och sugh
          jordh.
Skough till timber,
giärzle och bränne marck
     nötorfftig
Mulebete godt.

(Karttext:)

Sanck kiär engh medh gran skough
Betes hage medh måßar och graan skough
Linderum
Engh
Betes hage

1 D.v.s. stänge