Bogesund:142


(Rubrik:) Kindz häradh, Dalszarpa sochn


Notarum Explicatio

Elmåhs, hemmen        1
       Ränter smör    1 pund
                Vtsäde alz           5 4/5
                           Höö                 12
Eenßäde sand, sugh och
     mull jordh
Skoug till giärzle och
bränne marck nötorfftigh
    Mulebete medelmåtigt

(Karttext:)

Betes hage
Elmåhs
Sanck tuffuigh engh
Måsigh engh
Betes marck med gran skough

1 D.v.s. stänge