Bogesund:15


(Rubrik:) Grimmaredh sochn


Notarum Explicatio

Vnneboo, hemman      1
            Ränter smör    3 pund 

               brukat   7/10  
Vtsäde {                         }      5 3/5
               obrukat 2 1/5
                        Höö                          12
Eenßäde mull och sugh
giärzle och brännemarck.
       Mulebete godt.

(Karttext:)

Stenigh hård walz angh1 medh tiocker eke skoogh
Öde
Stenigh hård wa<l>z ängh medh eke skoough
Betes hage medh eke skough
Måße

1 D.v.s. ängh