Bogesund:17


(Rubrik:) Skiedskiemma sochn.


Notarum Explicatio

Rydh, hemman            1
            Ränter smör    2 pund
            Vtsäde                        9 1/10
                        Höö                          24
Humblegårdz stänge   100.
Eenßäde sand och mull jordh
Quarn gångande hööst och
          wåår
Giärzle och brannemark1.
       Mulebete godt.

(Karttext:)

Maa eng
Betes marck
Måsen
Hård walz ängh medh bärg och eeke skoough

1 D.v.s. brännemark