Bogesund:18


(Rubrik:) Marckz häradh.


                                              Vthsäde    Höö 
Notarum Explicatio            tunis1        laaß 

1. Torszbärgh, hemman 1
            Ränter smör    4 pund
            Vtsäde                        6 4/5
                        Höö                                12


2. Torszängh, skatte 1
            Ränter smör     2 pund
            Vtsäde                        6 3/10
                        Höö                                12
Eenßäde sandh och mull
          jordh
Giärzle och brännemark
       Mulebete ringa.


(Karttext:)

Betes hage
Ooklången lacus
Sanck tuff engh
Sanck engh
Betes hage
Liungh och hårdh walz ängh
Tuffuigh ängh
Betes hage
Här möter jdell liungh marck.
Liungh

1 Fel för tunnor?