Bogesund:19


(Rubrik:) Skiedskiemma sochn.


                                              Vtsäde      Höö 
Notarum Explicatio            tunnor      laaß 

1. Brunaredh, hemman 1
            Ränter smör     4 pund
            Vtsäde                        6 7/10
                        Höö                                14
Eenßäde suartmylla jordh
Fiske watn medelmåtigt.

Brännemarck och
mulebete ringa.

A ähr en kyrk ängh, höö                          1/6 


(Ingen karttext.)