Bogesund:2-3


(Rubrik:) Marckz häradh        Kinna sochn.


                                                            Vtsäde      Höö
Notarum Explicatio                          tunnor       laaß

Rättare gård i Kinna, hemman  1
            Räntar smor1               4 pund 
            Vtsäde alz                                 7 4/5  
                        Höö                                              14
<..>säde2 sand och suartmylla
                   jor<d>
<...> har sk <...>
<...>tärdz <...> 
           
(Karttext:)

Wråå.
Här emällan ähre de andra gårdars belägne
Rättare gården

1 D.v.s. smör
2 Här och nedan hål och skador i papperet