Bogesund:20


(Rubrik:) Marckz härad


Notarum Explicatio 

1. Storegården, hemman 1
            Ränter smör    6 pund
            Vtsäde                            5 1/10
                        Höö                                8

2. Gathan, hemmen     1
            Ränter smör  <.> pund
            Vtsäde                            3 1/5
                        Höö                                7            Vnder1
                                                                             Jahan 
3. Skattegården, hemman 1                              }   Botued-  
            Ränter smör    2 pund                               ßon
            Vtsäde                            5 4/5
                        Höö                                12

4. Ekegården, hemman 1                                  }   Per Höök1
            Ränter smör  <.> pund                              på Bärga
            Vtsäde                            5 3/10
                        Höö                                12

5. Åhgården, hemmen 1
            Ränter smör  <.> pund
            Vtsäde                            4 1/5
                        Höö                                8

6. Måseboo, hemmen <.>
            Ränter smör  <...>
            Vtsade2                          1 4/5
                        Höö                                6

Eenßäde suartmylla jordh
Giärzle och brännemark
    Mulebete medelmåtigt

(Karttext:)

Ängh
Maa engh
Liungh marck
Onyttig måse
Hård walz ängh, doch mäste parten liungh.
Liungh marck
Engh
Betes hage

1 Denna anmärkning egentligen till vänster om den övriga texten
2 D.v.s. Utsäde