Bogesund:21


(Rubrik:) Skiedskiemma sochn


Notarum Explicatio 

1. Sonåhs, hemman 1
            Ränter smör    2 pund
            Vtsäde                            2 4/5
                        Höö                                16
Eenßäde mull och öhr
            jordh
Timber giärzle och
tiäre skoough


2. Mioszhult, hemman <.>1
            Ränter smör    2 pund
            Vtsäde                            1 3/5
                        Höö                                6
Eenßäde ??? och öhr jord
Timber, gierzle och tiäre skoug
<Mulbete>1 medelmåtigt


(Karttext:)

Betes marck med eke skough.
Maa engh
Hård walz angh2 medh eke skough
Betes marck medh eke skough
Engh
Betes hage
Betes hage med fåre skough, doch några parkar som bärgias.
Miön lacus
Måßigh staagh walz angh2 medh eeke skoogh
Betes hage
Betes hage med små biörke buskar

1 Förmodligen har det stått Mulbete, nu skada i papperet
2 D.v.s. äng