Bogesund:22


(Rubrik:) Marckz härad


Notarum Explicatio 

Brånboo, hemman       1/2
            Ränter smör    2 pund
            Vtsäde                            4 1/5
                        Höö                                20
Eenßäde mull, sand och
        öhr jordh
Timber, giärzle och
brännemarck nötorfftig
Mulebete godt.

(Karttext:)

Maa och staagh walz ängh
Brånboo.
Betes hage
Onytig måße
Maa ängh
Betes hage
Måsigh hård walz ängh
Hård valz ängh
Brånboo
Maa engh
Maa och staag walz ängh
Betes hage
Betes hage