Bogesund:23


(Rubrik:) Skiedskiemma sochn


Notarum Explicatio 

1. Måns j Moatånga    1/2
            Ränter smör    2 pund
            Vtsade1                            2
                        Höö                                4


2. Pär i Moatånga       1/2
            Ränter smör    1 pund
            Vtsäde                              2 3/10
                        Höö                                10
Eenßäde mull, sugh och
        öhr jordh
Timber, gärzle
och brännemark
    Mulebete ringa  

(Karttext:)

Stag, liungh och hård walz ängh
Betes hage medh bärgh och liungh
Betes marck
Hård walz ängh
Hård walz ängh
Betes hage medh liungh
Onyttig måse

1 D.v.s. Utsäde